Pašvaldības uzņēmumi

 

Aizputes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

Nr.p.k.

Sabiedrības nosaukums

Reģ.Nr.

Adrese

Kapitāldaļu apjoms

1.

SIA „Aizputes nami”

42103002652

Atmodas ielā 31, Aizputē

100%

2.

SIA „Aizputes TV”

42103002686

Jelgavas ielā 26, Aizputē

100%

3.

SIA „Aizputes komunālais uzņēmums”

41203001430

Kalvenes ielā 2, Aizputē

100%

4.

SIA „KS Cīrava”

42103048198

„Gaismas”, Cīravas pagasts

100%

5.

SIA „Kuldīgas slimnīca”

50003197651

Aizputes ielā 22, Kuldīgā

197382 kapitāldaļas, nominālvērtība LVL 1.-

6.

SIA „RAS-30”

42103021818

Graudu ielā 27, Liepājā

2996 kapitāldaļas, nominālvērtība LVL 10.-

7.

SIA „Pansionāts Rokaiži”

421030183667

„Rokaiži”, Kazdangas pagasts

93139 kapitāldaļas

 

 

 

 

 

 

 

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads