Pagastu pārvaldes

Aizputes novadā lauku (pagastu) teritorijā darbojas 5 pakalpojumu centri – Rokasbirzs ciemā, Cīravā, Kalvenē, Kazdangā un Apriķos. 

Savā pakalpjumu centrā pagasta iedzīvotāji var:

  • norēķināties par pašvaldības pakalpojumiem,
  • veikt noteikto nodokļu un nodevu maksājumus,
  • iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un saņemt atbildes uz tiem,
  • saņemt izziņas,
  • saņemt sociālo pabalstu izmaksas,
  • pieteikt ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes remontu nepieciešamību,
  • saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības darbību,
  • saņemt bāriņtiesas notariālos pakalpojumus,
  • saņemt lauksaimniecības konsultanta pakalpojumus.

Bez tam pagastu teritorijās darbojas arī tādas decentralizētas iestādes kā pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes (Kazdangas pagastā un Cīravas pagastā), bibliotēkas, tautas nami, kultūras centrs, saieta nams. Pagastos ir  sporta metodiķi, kultūras darbinieki, sociālā dienesta sociālie darbinieki. 

Maksājumus, iesniegumus iedzīvotāji var veikt ne tikai savā pakalpojumu centrā, bet arī administratīvajā centrā Aizputē.

 

 

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads