Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi Drukāt
Otrdiena, 13 oktobris 2015 15:35

Latvijas valsts karogu pie ēkām jānovieto:

  • 1. maijā – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
  • 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
  • 21. augustā – Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena
  • 11. novembrī – Lāčplēša diena
  • 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie ēkām jānovieto:

  • 25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
  • 14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
  • 17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas diena
  • 4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
  • decembra 1. svētdienā – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.

Karogu neizkar pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī, pie ēkām, kuru fasāde tiek remontētas, kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos.

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana” par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu – izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrdesmit euro.