Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Spēle “Hei, mosties!” – iespēja pasargāt sevi un citus no kļūšanas par vardarbības upuriem
Piektdiena, 20 novembris 2020 11:56

Hei mosties

Daļa no Covid-19 otrā viļņa mazināšanas nolūkā noteiktajiem ierobežojumiem pavisam tiešā veidā skar bērnus, jauniešus un viņu ģimenes. 7.-12. klašu audzēkņi mācās attālināti, un arvien lielāks kļūst to skolu skaits, kur karantīnā atrodas arī pa kādai sākumskolas klasei. Attālinātais mācību process daudziem no mums rada vairāk jautājumu nekā atbilžu, turklāt jārunā ne vien par skolu tehnoloģisko sagatavotību un cilvēkresursiem, bet arī par notiekošā psiholoģiskajiem aspektiem un emocionālo klimatu skolēnu mājās. Pandēmijas izraisītā spriedze, vecāku bažas par to, vai saspringtajā ekonomiskajā situācijā izdosies saglabāt darba vietu, un (dažkārt gluži negaidītā) atklāsme, ka diendienā būt kopā ne vienmēr nozīmē ainiņas no aizkustinošas Holivudas filmas visai ģimenei, - tā ir pateicīga augsne vardarbībai kā sociālā riska ģimenēs, tā ārpus tām.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā izmēģināt interaktīvo spēli “Hei, mosties!”, kas atraktīvā veidā pilnveido bērnu un jauniešu prasmi atpazīt fiziskas un emocionālas vardarbības pazīmes, kā arī mudina vērsties pēc palīdzības, ja pašiem gadījies ar to sastapties. Spēle izveidota Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros. Spēle piedāvā iespēju ikvienam iejusties dažādās ikdienas situācijās un izmēģināt atšķirīgus uzvedības un saskarsmes modeļus, novērtēt to lietderību un izdarīt secinājumus par to, kurš no tiem būtu veiksmīgāks reālajā dzīvē – attiecībās ar vienaudžiem, vecākiem, radiniekiem. Spēles pievilcība slēpjas apstāklī, ka tā nevis piedāvā jau gatavas pareizās atbildes, bet rosina izzināt, pārbaudīt un spriest patstāvīgi, turklāt līdzās būtiskajam sociālajam mērķim spēle ir arī izklaidējoša.

Šā gada pirmajos 9 mēnešos pēc palīdzības, zvanot Bērnu un jauniešu uzticības tālrunim, vērsušies 1625 zvanītāji, un vairumā (1204 jeb 74%) gadījumu par iemeslu kalpojusi tieši ģimenē piedzīvotā vardarbība. Lai mazinātu jaunās paaudzes risku kļūt par varmācības upuriem, aicinām pedagogus, skolas atbalsta personālu un tuviniekus iepazīstināt ar spēli “Hei, mosties!” visus, kuriem tā varētu izrādīties noderīga.

Spēle izvietota Google Play un Apple Store elektronisko lietotņu veikalos, kā arī VBTAI mājaslapā: http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/mosties

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads