Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Aizputes novada domes Valsts svētku apbalvojumi
Otrdiena, 17 novembris 2020 20:08

IMG 7471

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, šogad ir atcelts Valsts svētku svinīgais pasākums, kur Aizputes novada dome katru gadu pasniedz šādus apbalvojumus: “Aizputes novada domes Atzinības raksts”, lai izteiktu novada pašvaldības atzinību fiziskām un juridiskām personām par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu Aizputes novada labā; Aizputes novada domes Goda raksts”, lai izteiktu pašvaldības pateicību par sasniegumiem dažādās nozarēs un par nozīmīgu ieguldījumu Aizputes novada attīstībā, veicinot Aizputes novada pozitīva tēla veidošanu Latvijas Republikā, Baltijā, Eiropā, pasaulē un „Aizputes novada Goda novadnieks” ir augstākais Domes apbalvojums, kas tiek dibināts, lai iemūžinātu fiziskas personas vārdu Aizputes novada vēsturē.

Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis, priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis un Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte 17.novembrī devās apbalvot novadniekus personīgi.

Aizputes novada domes apbalvojumi:

„Aizputes novada Goda novadnieks”

Anitai Tuleiko  –  par mūža ieguldījumu kultūras jomā;

 „Aizputes novada domes Goda raksts”

Ingrīdai Burānei – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Aizputes novadā – grāmatas “Un spēcīgs celšos” izdošanu;

Jānim Gunāram Kalnmalim – par mūža ieguldījumu glezniecībā un aktīvu darbību mākslas jomā, kultūras attīstībā un Aizputes novada popularizēšanā;

Uldim Zaharānam - par nesavtīgu ieguldījumu sporta attīstībā;

Sandrai Priedolai – par iniciatīvu un ieguldījumu darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām;

Vēsmai Kronbergai – par iejūtību, atsaucību un ilggadēju ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības aprūpē;

„Aizputes novada domes Atzinības raksts”

Kasparam Rogam – par ieguldījumu kultūras jomā, veiksmīgu debiju literatūrā, izdodot grāmatu “TRĪS”;

Artūram Lapkam – par radošu, nesavtīgu un aktīvu darbību vēsturiskās apbūves sakārtošanā, atjaunošanā un kultūras dzīves šodienīgu skatījumu;

Pateicības rakstus Aizputes novada uzņēmējiem

SIA “Lauku kūrorts” –par veiksmīgu uzņēmējdarbību un pozitīvu praksi kultūras un tūrisma veicināšanā;

SIA “Beķereja - SS” – par veiksmīgu uzņēmējdarbību un Aizputes novada pozitīva tēla veicināšanu.

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads