Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Smilts-grants un smilts ieguve un ražošana atradnē “Mucenieki–LVM” Aizputes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Ceturtdiena, 05 novembris 2020 15:50

lvmlogo

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts-grants un smilts ieguve un ražošana.

Ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži”; reģistrācijas numurs 40003466281.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Mucenieki–LVM”, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģions; Aizputes novads, Kazdangas pagasts, zemes īpašums “Bojas” (kadastra Nr. 6468 008 0119) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6468 008 0119.

Lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 2. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. LI19VL0096 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzētās darbības raksturojums: Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve un ražošana atradnē “Mucenieki–LVM”. Derīgo izrakteņu ieguves limita laukuma platība 13,672 ha.
Ieguves limita apjoms: 1018,56 tūkst. m3 smilts-grants un 538,68 tūkst. m3 smilts.

Ar iesniegumu un lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu var iepazīties no 5. novembra interneta vietnē www.lvm.lv/ivn-mucenieki, kā arī Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Aizputes novada Domes informatīvajā izdevumā “Aizputes avīze” 2020. gada novembra numurā (līdz 24. novembrim).

Ārkārtas situācijā šī sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 (4.40.punkts). Klātienes sapulci aizstāj videoprezentācija un iespēja piecas darbdienas (no 15. līdz 20. novembrim) jautājumus par ietekmes uz vidi novērtējumu uzdot, rakstot e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un saņemt atbildi vienas darbdienas laikā.

Tiešsaistes videokonference notiks 20. novembrī plkst. 10.00–11.00, pieejas saite:
www.lvm.lv/ivn-mucenieki (turpat arī lietošanas instrukcija).

RVP lēmums Nr. LI19VL0096 

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads