Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Top Aizputes novadpētniecības muzeja virtuālās ekspozīcijas “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versija
Ceturtdiena, 29 oktobris 2020 11:19

VKKF

Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris 3000 EUR finansējumu Aizputes novadpētniecības muzeja projektam “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versijas izveidei, kas tika iesniegts mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” projektu konkursam augustā. Projekta realizācijai piešķirts arī Aizputes novada domes līdzfinansējums.

Šis projekts tiks realizēts balstoties uz 2016. gadāVKKF finansētā un muzeja realizētā projekta bāzes, kura ietvarostika izveidota muzeja mājas lapa www.aizputesmuzejs.lv , kuras viena no sadaļām ir muzeja virtuāla ekspozīcija “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien”.

Lai gan šīs ekspozīcijas piedāvājums ir atzinīgi novērtēts un publiski pieejams ikvienam pilsētas vēstures interesentam gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē, tomēr vairākkārt nācies uzklausīt mājas lapas apmeklētāju atzinumus, ka būtisks ierobežojums informācijas uztverei ir valodas barjera tiem, kas nepārvalda latviešu valodu.Tā kā Aizputes kultūrvēsturisko mantojumu veidojuši kurši, vienviet dzīvojot ar ebrejiem un baltvāciešiem, kas runāja vācu valodā un pilsētai bija devuši arī savu nosaukumu-Hasenpoth, uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai šis izpētes materiāls viņu pēctečiem būtu pieejams nepastarpināti - viņu dzimtajā - vācu valodā.

Projektā paredzēto aktivitāšu realizēšanā iesaistīti vācu valodas tulks Andrejs Muraško, kurš veiks virtuālās pastaigas tekstu tulkošanu vācu valodā, Vācijā dzīvojošā un daudziem aizputniekiem jau labi pazīstamā baltvāciete Gerda Kola, kura veiks tulkoto tekstu rediģēšanu un korekciju, kā arī IT speciālists Mārtiņš Uztics, kurš veidoja arī virtuālās pastaigas latvisko versiju. Projekta realizācijas gala termiņš ir šī gada 31. decembris.

Realizējot šo projektu, ir vēlme uzlabot un pilnveidot muzeja mājas lapas www.aizputesmuzejs.lv piedāvājumu klāstu un vairot Aizputes un tā muzeja atpazīstamību vācvalodīgo interneta vietņu lietotājiem, kas orientēti uz kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanu un izpēti. Radot virtuālās ekspozīcijas ”Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versiju, tiks mesta laipa no pagātnes uz tagadni, tādejādi nodrošinot un veicinot kvalitatīva vēsturiskās izpētes materiāla vēl plašāku pieejamību un publicitāti visu paaudžu vācvalodīgocilvēku auditorijai visā pasaulē, lai tas kalpotu kā lielisks izziņas, pētīšanas un salīdzināšanas iespēju kopums un būtu nozīmīgs un paliekošs ieguldījums nākamajām paaudzēm.

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads