Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Aicina iedzīvotājus pieteikties Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā
Otrdiena, 27 oktobris 2020 15:02

filling a form

Lai nodrošinātu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanas Dienvidkurzemes novadā,
aicinām pieteikties kandidātus darbam

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā.

Kandidātu pieteikšanās termiņš:
No 2020.gada 26.oktobra līdz 5.novembrim (ieskaitot)

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likuma 6.pants nosaka:

  1. Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vidējā izglītība.
  2. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas  pilsētas domes vai novada domes deputāts.
  3. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona ,kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
  4. Uz apvienojamo novadu vēlēšanu komisijām , kuras ievēlē Likuma Pārejas noteikumos paredzētajā kārtībā, nav jāattiecina Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma 6.panta ceturtās daļas nosacījums, ka” viena un tā pati persona nevar būt vairākās vēlēšanu komisijās”.

          Ņemot vērā to, ka Likums nosaka apvienotajos novados ievēlēt jaunas vēlēšanu komisijas, kuru pienākumos ietilps nodrošināt tikai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas, tad atbilstoši Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas CVK sniegtajam viedoklim  šo novadu vēlēšanu komisijās drīkst pieteikt par kandidātiem esošo pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļus.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām  vai to apvienībām;
2) katram attiecīgās domes deputātam;
3) ne mazāk kā  10 balstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupa).

Pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT vai Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 22, Aizputē.

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads