Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Par pateicību pasniegšanu Kalvenes pagasta iedzīvotājiem
Pirmdiena, 26 oktobris 2020 10:01

Pēdējā rudens mēnesī, neskatoties uz tumšajiem vakariem ir iemesls priecīgam noskaņām –  valsts svētku svinēšanai. Novembrī mēs sajūtam kopīgu prieku par Latvijas Dzimšanas dienu, par to, ka mēs visi esam kopā šajās dienās, un neskatoties uz atšķirībām, mūs vieno mūsu Latvija. Kā jau katru gadu, arī šogad no 2020. gada 21. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim jebkurš pagasta iedzīvotājs var iesniegt vēstuli par kandidatūru, kura pēc jūsu domām ir pelnījusi pateicību un kura darbs ir iedvesmojis apkārtējos, kuri ar savu veikumu iedvesmojuši, bagātinājuši vai darījuši bagātāku mūsu pagastu. Pateicības saņēmējam jābūt Kalvenes pagasta iedzīvotājam, un vēstulē jābūt norādītam viņa vārdam, uzvārdam un dzīves vietai.

Vēstules sūtīt Kalvenes pagasta pārvaldei uz adresi: Skolas iela 21, Kalvene, Aizputes novads, LV - 3443, vai personīgi nodot savu pateicības apliecinājumu Kultūras namā vai pagasta pārvaldē, norādot arī savu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni līdz 9. novembrim.

LR proklamēšanas gadadienas svinīgā pasākuma nolikums

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads