Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Ugunsgrēka SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” nobarojamo cūku fermas "Apriķi Bacon" seku likvidācijas plāns
Trešdiena, 21 oktobris 2020 09:51

2020.gada 18.oktobrī SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” piederošajā cūku audzēšanas kompleksā “Apriķi Bacon” notika ugunsgrēks kā rezultātā gāja bojā ap 5000 dažāda vecuma cūkas. Ņemot vērā, ka pēc ugunsgrēka ir nepieciešams likvidēt bojā gājušās cūkas, SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” bojā gājušo cūku likvidācijai ir izstrādājusi plānu.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” informē, ka lūdza SIA “Grow Energy”, reģistrācijas numurs 40103275664, kas nodarbojas ar dzīvnieku utilizāciju pakalpojumu sniegšanu, veikt bojā gājušo cūku likvidāciju. Taču minētais uzņēmums nepieņem apdegušu dzīvnieku līķus ar plastmasas un koka piemaisījumiem. Tādējādi SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” nav iespējams veikt bojā gājušo cūku likvidēšanu krematorijā. Ugunsgrēkā bojā gājušo cūku līķi tiks likvidēti sākot no 2020.gada 21.oktobra līdz 28.oktobrim, tos sadedzinot cūku audzēšanas kompleksa “Apriķi Bacon” teritorijā, tālāk no koplietošanas ceļa.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” paskaidro, ka ir plānots ar traktora tehnikas palīdzību dzīvnieku līķus novietot vienā kaudzē, pa virsu uzlikt sausus koka dēļus un šo kaudzi sadedzināt. SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” par dedzināšanas uzsākšanas laiku un ilgumu informēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Kurzemes reģiona brigādi, Liepājas 1.daļu, Aizputes posteni.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” informē, ka šis ugunsgrēka seku likvidācijas plāns ir saskaņots ar Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts vides dienestu un Aizputes novada domi.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL”
prokūriste Jekaterina Kuzmina
tālrunis saziņai: +371 63448040

Aizputes novada dome aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni par izveidojušos situāciju.

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads