Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

PAR UGUNSGRĒKU SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” NOBAROJAMO CŪKU FERMĀ “APRIĶI BACON”
Pirmdiena, 19 oktobris 2020 16:22

Naktī uz svētdienu, 2020. gada 18. oktobri SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” nobarojamo cūku fermā “APRIĶI BACON” izcēlies ugunsgrēks, kura rezultātā pilnībā nodega divas no trim kompleksā ietilpstošajām cūku kūtīm ar visām tajās esošajām vairākiem tūkstošiem nobarojamo cūku. Precīzs bojā gājušo cūku skaits tiek noteikts.

Ugunsgrēku ap plkst. 2:30 naktī konstatēja kompleksu apsargājošā apsardzes uzņēmuma darbinieki, reaģējot uz signalizācijas brīdinājumu. Nekavējoties tika izsaukti ugunsdzēsēji, kuriem izdevās glābt vienu kūti no kompleksā ietilpstošajām trijām kūtīm.

Ugunsgrēka rezultātā iznīcinātas būves, iekārtas un dzīvnieki ar kopējo vērtību vairāku miljonu eiro apmērā. Precīzs zaudējumu apmērs vēl tiek precizēts. Visi iznīcinātie uzņēmuma aktīvi bija apdrošināti.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” šobrīd aktīvi sadarbojas ar visām kompetentajām valsts un pašvaldības institūcijām, lai novērstu ugunsgrēka sekas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un neradītu kaitējumu videi, kā arī uzņēmumu kreditējošo banku un apdrošināšanas sabiedrībām, kurās bija apdrošināti bojā gājušie aktīvi, lai pēc iespējas īsākā termiņā atjaunotu normālu uzņēmuma saimniecisko darbību un nodrošinātu darbu uzņēmumā strādājošajiem.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL” izsaka pateicību sadarbības partneriem un kompetentajām institūcijām par aktīvu iesaisti un atbalstu uzņēmumam šajā grūtajā brīdī.

SIA “NYGAARD INTERNATIONAL”
prokūriste Jekaterina Kuzmina
tālrunis saziņai: +371 63448040

 
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads