Izglītības aktualitātes
Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

No 9. novembra līdz 11. janvārim Latvijā ieviesta ārkārtējā situācija.

Līdz 2021. gada 8.janvārim pagarināts brīvlaiks 1.-6. klases skolēniem

Klātienē darbojas:

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumi;
 • speciālās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni“;
 • Klīniskā prakse rezidentūrā;
 • individuāli sporta treniņi un treniņi ārā ne vairāk kā 10 personām.

Attālināti notiek:

 • mācības  skolēniem;
 • mācības profesionālās izglītības iestādēs;
 • studijas augstākajā izglītībā ;
 • nodarbības pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās;
 • interešu izglītības nodarbības.

Klātienē nedarbojas arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi).

 
Rezultāti starpnovadu 2.posma mācību priekšmetu olimpiādēs 2020./2021.m.g.

2020./2021.mācību gada 1.semestrī jau ir notikušas vairākas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes. Visas mācību priekšmetu olimpiādes notiek tiešsaistes režīmā.

Angļu valoda vidusskolām – 29.10.2020.
Ginters Ķergalvis – Aizputes vsk. 12.klase, 3.vieta, skolotāja Sandra Balode

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl. - 26.11.2020.
Laura Auziņa – Aizputes vsk. 11.klase, 1.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska
Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 9.klase, 2.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska

Vēstures olimpiāde 9.-12.kl. - 10.12.2020.
Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 11.klase, 1.vieta. skolotāja Ilze Alsiņa
Kristaps Lietavnieks – Aizputes vsk. 11.klase, 3.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa
Sannija Liebus – Dzērves pamatskola 9.klase, 1.vieta, skolotāja Gita Petrovica
Uģis Knops – Māteru Jura Kazdangas pamatskola 9.klase, 2.vieta, skolotāja Anda Doniņa

Apkopoja Izglītības nodaļas vadītāja Elita Malovka

 
Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Līdz 11. janvārim Latvijā ieviesta ārkārtējā situācija.

Ārkārtējās situācijas laikā klātienē turpinās:

 • pirmsskolas izglītības programmu apguve;
 • pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumi;
 • mācības 1. līdz 4. klašu skolēniem, nodrošinot mācību telpās ne mazāk kā 3 m2 uz skolēnu. Pedagogiem mācību procesa laikā un ārpus tā jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • mācības speciālās izglītības iestādēs un sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni“;
 • individuālas nodarbības interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā;
 • individuālas praktiskās nodarbības profesionālajā, pieaugušo un augstākajā izglītībā, kuras nav iespējams īstenot attālināti;
 • individuāli sporta treniņi un treniņi ārā ne vairāk kā 10 personām.

Attālināti notiek:

 • mācības 5.-12. klašu skolēniem;
 • mācības profesionālās izglītības iestādēs (izņemot individuālu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti);
 • studijas augstākajā izglītībā  (klātienē var īstenot klīnisko praksi rezidentūrā un individuālu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti);
 • nodarbības pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās (klātienē var īstenot individuālu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti);
 • grupu nodarbības interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā;

Klātienē nedarbojas arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi), izņemot individuāli (tajā skaitā, personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā).

UZMANĪBU!

Pasākumi skolās un ārpus tām, kā arī ekskursijas ir aizliegtas.

Tā kā līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām ir aizliegti publiski un privāti pasākumi klātienē, nav pieļaujama jebkādu pasākumu organizēšana un norise arī skolās un ārpus tām, tostarp došanās ekskursijās.

 
1-6.klases bērniem vecāki var nodrošināt izglītību ģimenē

Ārkārtējās situācijas laikā vecāki, kuri tuvinieku veselības aizsardzības dēļ nevēlas, lai bērni (1.-6.klases skolēni) apmeklētu  skolu klātienē, var pieņemt lēmumu nodrošināt 1.-6. klases skolēnam izglītību ģimenē.

Rīcības secība:

Vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu skolas direktoram;
Skolas direktors saskaņo savu lēmumu ar skolas dibinātāju;
Skolas direktors ar rīkojumu nosaka, ka izglītības programmas mācību saturu skolēns var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki;
Vecāki nodrošina skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei;
Skolas administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām vecākiem vairs nav jāiesniedz ārsta izziņa vai psihologa atzinums, lai nodrošinātu izglītību ģimenē

 
Aizvadīta veiksmīga Karjeras nedēļa attālināti un tiešraidēs

Publicitates grafika KN

Aizvadīta veiksmīga Karjeras nedēļa attālināti un tiešraidēs

 
Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

ieguld nakotnee logo

Plakats vidusskoleniem

No 26. līdz 30.oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

Lasīt tālāk...
 
PIKC „KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS” piedāvātās mācību programmas mācības pieaugušajiem 5.kārtā

Macibas pieaugusajiem lv bez ansambla 1 1024x536

PIKC „KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS” piedāvātās mācību programmas

 
Veselības ministrija informē

Epidemioloģiskās drošības prasību piemērošana

 
Mācības sāksies klātienē, bet ar piesardzības pasākumiem

Bērniem ir jāiedod spārni un saknes. Spārni, lai viņi augstu uzlidotu, bet saknes, lai viņiem vienmēr būtu, kur atgriezties.

Jaunais mācību gads sāksies ar mācībām klātienē. Katrā izglītības iestādē ir izstrādāta kārtībā, kāda veidā tiks organizēts mācību process, lai ievērotu piesardzības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Aicinājums vecākiem būt saprotošiem, jo izglītojamo drošība un veselība ir pats galvenais. Izglītības iestādēs netiks uzņemti skolēni ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. Vecāki tiks informēti, ja slimības pazīmes tiks konstatētas mācību dienas laikā. Tāpat vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par izglītojamā prombūtnes iemesliem un ievērot pašizolāciju un mājas karantīnu, ja ir atgriezušies no COVID -19 sarkanajā sarakstā iekļautajām valstīm.

Lasīt tālāk...
 
Karjeras atbalsts Aizputes novada jauniešiem

ieguld nakotnee logo

Karjeras atbalsts Aizputes novada jauniešiem

 


1 lapa no 27
Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads