Par attālināto pakalpojumu sniegšanu

Aizputes novada dome pakalpojumus sniedz daļēji attālināti. Aicinām iedzīvotājus iesniegumus iesniegt elektroniski - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Aizputes novada domes e-pastu dome@aizpute.lv vai autorizējoties ar internetbankas rīkiem portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai arī rakstīt iesniegumu ar roku un atsūtīt to pa pastu.

Uzstādīti jauni atpūtas soliņi pilsētā
Piektdiena, 06 novembris 2020 16:43

Solins

Uzklausot Aizputes senioru apvienības “Piesaulīte” vēlmi, 2020.gada 6.novembrī ir uzstādīti trīspadsmit atpūtas soliņi ar atkritumu urnām pilsētā: Kuldīgas ielā pie Baptistu baznīcas, pie gājēju takas uz PMK, pie stadiona tiltiņa, Ceriņu ielā, Herteļa ielā, Brīvības ielā pie kapiem, Ziedu un Jelgavas ielas krustojumā, Kalvenes un Upes ielas krustojumā, papildus uzlikti soliņi Liepājas iela un pakalnē aiz dzirnavām.

Solus uzstādīja: SIA “RGPluss”
Projekta izmaksas: 3513,17 EUR
Finansē: Aizputes novada dome

 
Smilts-grants un smilts ieguve un ražošana atradnē “Mucenieki–LVM” Aizputes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Ceturtdiena, 05 novembris 2020 15:50

lvmlogo

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts-grants un smilts ieguve un ražošana.

Ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži”; reģistrācijas numurs 40003466281.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Mucenieki–LVM”, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģions; Aizputes novads, Kazdangas pagasts, zemes īpašums “Bojas” (kadastra Nr. 6468 008 0119) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6468 008 0119.

Lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts birojs 2019. gada 2. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. LI19VL0096 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzētās darbības raksturojums: Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve un ražošana atradnē “Mucenieki–LVM”. Derīgo izrakteņu ieguves limita laukuma platība 13,672 ha.
Ieguves limita apjoms: 1018,56 tūkst. m3 smilts-grants un 538,68 tūkst. m3 smilts.

Ar iesniegumu un lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu var iepazīties no 5. novembra interneta vietnē www.lvm.lv/ivn-mucenieki, kā arī Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Aizputes novada Domes informatīvajā izdevumā “Aizputes avīze” 2020. gada novembra numurā (līdz 24. novembrim).

Ārkārtas situācijā šī sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 (4.40.punkts). Klātienes sapulci aizstāj videoprezentācija un iespēja piecas darbdienas (no 15. līdz 20. novembrim) jautājumus par ietekmes uz vidi novērtējumu uzdot, rakstot e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un saņemt atbildi vienas darbdienas laikā.

Tiešsaistes videokonference notiks 20. novembrī plkst. 10.00–11.00, pieejas saite:
www.lvm.lv/ivn-mucenieki (turpat arī lietošanas instrukcija).

RVP lēmums Nr. LI19VL0096 

 
Aicinājums iedzīvotājiem
Trešdiena, 04 novembris 2020 12:09

 Sidonie Gabrielle Colte

 
Iznākusi novembra "Aizputes Avīze"
Trešdiena, 04 novembris 2020 08:00

No šodienas, 4.novembra, jauno "Aizputes Avīzi" iespējams lasīt elektroniski šeit, kā arī saņemt drukātā formātā Aizputē un pagastu centros.

 
Novembra "Aizputes Avīze" iznāks ar nokavēšanos
Piektdiena, 30 oktobris 2020 10:12

Novembra Aizputes Avīze Nr.125 iznāks 4.novembrī

 
Top Aizputes novadpētniecības muzeja virtuālās ekspozīcijas “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versija
Ceturtdiena, 29 oktobris 2020 11:19

VKKF

Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris 3000 EUR finansējumu Aizputes novadpētniecības muzeja projektam “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien” vācu valodas versijas izveidei, kas tika iesniegts mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” projektu konkursam augustā. Projekta realizācijai piešķirts arī Aizputes novada domes līdzfinansējums.

Šis projekts tiks realizēts balstoties uz 2016. gadāVKKF finansētā un muzeja realizētā projekta bāzes, kura ietvarostika izveidota muzeja mājas lapa www.aizputesmuzejs.lv , kuras viena no sadaļām ir muzeja virtuāla ekspozīcija “Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien”.

Lasīt tālāk...
 
Aicina pievienoties Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei
Ceturtdiena, 29 oktobris 2020 10:13

tev jabut forma 01

Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde ir vienība, kas nodrošina vispusīgu kaujas sagatavošanu nacionālajiem bataljoniem, kaujas atbalsta un nodrošinājuma vienībām, komplektē un nosūta savas apakšvienības uz operāciju rajonu, nodrošinot to nepārtrauktas kaujas spējas un uzdevuma izpildi.

Mehanizētās kājnieku brigādes uzdevumi:

 • nodrošināt valsts sauszemes teritorijas aizsardzību;
 • nodrošināt vienību kaujas un mobilizācijas gatavību;
 • sagatavot vienības dalībai starptautiskajās operācijās;
 • piedalīties avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;
 • sniegt atbalstu civilās aizsardzības sistēmas iestādēm.

Vairāk informācija un pieteikšanās: https://esmuforma.lv/

 
Aicina pieteikties uz bezmaksas individuālām supervīzijas konsultācijām Aizputē
Ceturtdiena, 29 oktobris 2020 09:25

Supervizija

Šī gada tēma "Pārmaiņu laika izaicinājumi: Supervīzijas spējas un iespējas"
Trīs dienas no 2. līdz 4. novembrim ir dažādi piedāvājumi - gan individuālās supervīzijas, gan meistarklases, gan konference noslēgumā.

Pieteikties aicināti jebkuras jomas profesionāļi, īpaši, kuriem ir kādas grūtības darbā vai kāds ilgstoši neatrisināms jautājums ar darbu saistīts un kuru būtu vēlēšanās risināt. Tāpat arī aicināti pēdējā kursa studenti, kuri iziet praksi un saskarās ar profesionālajiem izaicinājumiem.

Lasīt tālāk...
 
Aicina darbā Aizputes pilsētas bibliotēkas Cīravas pagasta bibliotēkas vadītāju
Trešdiena, 28 oktobris 2020 15:03

AIZPUTES NOVADA DOME

Darbs uz nenoteiktu laiku, pilna slodze, kods pēc profesiju klasifikatora 1349 32.

Lasīt tālāk...
 
Aicina iedzīvotājus pieteikties Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā
Otrdiena, 27 oktobris 2020 15:02

filling a form

Lai nodrošinātu 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanas Dienvidkurzemes novadā,
aicinām pieteikties kandidātus darbam

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijā.

Kandidātu pieteikšanās termiņš:
No 2020.gada 26.oktobra līdz 5.novembrim (ieskaitot)

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likuma 6.pants nosaka:

 1. Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vidējā izglītība.
 2. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas  pilsētas domes vai novada domes deputāts.
 3. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona ,kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
 4. Uz apvienojamo novadu vēlēšanu komisijām , kuras ievēlē Likuma Pārejas noteikumos paredzētajā kārtībā, nav jāattiecina Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma 6.panta ceturtās daļas nosacījums, ka” viena un tā pati persona nevar būt vairākās vēlēšanu komisijās”.

          Ņemot vērā to, ka Likums nosaka apvienotajos novados ievēlēt jaunas vēlēšanu komisijas, kuru pienākumos ietilps nodrošināt tikai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas, tad atbilstoši Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas CVK sniegtajam viedoklim  šo novadu vēlēšanu komisijās drīkst pieteikt par kandidātiem esošo pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļus.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām  vai to apvienībām;
2) katram attiecīgās domes deputātam;
3) ne mazāk kā  10 balstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupa).

Pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT vai Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Atmodas ielā 22, Aizputē.

 
MEŽA DIENAS 2020 KAZDANGĀ
Pirmdiena, 26 oktobris 2020 12:07

Meza dienas

Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības projektam “MEŽA DIENAS 2020. – MEŽA NOZARE: SKAISTA AINAVA UN MEŽSAIMNIECĪBA EKONOMIKAI”, ar moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!" un “Meža attīstības fonda” finansējumam, laika posmā no 2020.gada 9.septembra līdz 20.oktobrim Kazdangā un muižas parkā tika labiekārtota parka daļa pie avota. Uzstādītas šūpoles ainaviski skaistā vietā, lai varētu vērot Dzirnezeru visos gadalaikos. Laukumā pie avota uzstādīti divi soli ar atzveltni un roku balstiem un stends. Stendā izvietota informatīva plāksne ar informāciju par Kazdangas muižas parkā sastopamiem retiem kukaiņiem, augiem. Netālu no avotiņa vietas uzstādīta sausā tualete. Stāvās takas aprīkotas ar kāpnēm, norobežota piebrauktuve avotam.

Lasīt tālāk...
 
Sākta pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”
Pirmdiena, 26 oktobris 2020 10:17

FB horizontāli 1

Aicina pieteikties projektā “Mācītspēks” dažādu jomu profesionāļus - programmētājus, inženierus, tulkus, grāmatvežus, pētniekus u.c. profesiju pārstāvjus, kuri līdz 2021. gada jūnijam būs ieguvuši bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju.

Lasīt tālāk...
 


Aizputes novada dome 2022 . Visas tiesības aizsargātas.
Telefons: 63448188, fakss: 63459148
Aizputes Novads